Self fulfilling prophecy

The Self fulfillings prophecy is de zichzelf waarmakende voorspelling. Als mensen situaties als waar gaan beschouwen, verandert de werkelijkheid zich en wordt de werkelijkheid soms de voorspelling, zoals mensen zichzelf bedacht hadden.
Het is in beginsel een foutieve weergave/ definitie van de situatie, dat een ander soort gedrag oproept. Hierdoor verandert de originele "foute" situatie zich in de foutieve weergave,zoals mensen zich dat bedacht hadden. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook.

Dit noemt men de zelfweerleggende voorspelling. Een andere uitzondering die ook wel eens uitkomt is dat je zo bang bent bijv. voor een sollicitatiegesprek, dat je ervan uitgaat dat je het gesprek al verpest hebt. Hierdoor word je rustig en ontspannen, want waarom zou je je druk maken? Door die houding zou je weer een goed gesprek kunnen en hebben en de daarmee de baan krijgt.

Het effect wordt ook wel het Rosenthal effect genoemd naar aanleiding van een psychologisch experiment dat Robert Rosenthal in Harvard 1966 afnam. Rosenthal nam intelligentie testen af van studenten en veranderde willekeurig de uitkomsten. Deze uitkomsten gaf hij aan een leerkracht. De leerlingen die als intelligent bestempeld waren, behaalden veel betere uitkomsten dan de leerlingen die als middelmatig waren bestempeld. Onbewust had de leerkracht met zijn houding bepaalde leerlingen bevooroordeeld.
Er zijn verschillende voorbeelden te vinden wat de impact kan zijn van de self fulfillings prophecy.

Als voorbeeld kun je de DSB-bank nemen, omdat iemand op tv en de media negatief deed,  berichten over de bank en riepen dat mensen hun geld daar moesten weghalen, viel de bank uiteindelijk om.
Schrijft een krant dat een fonds in waarde zal stijgen, zullen mensen gaan investeren in dat fonds waardoor het meer waard wordt. Wordt er zoals er in 2011 wordt geroepen dat er slechte tijden aankomen, gaan mensen daarop reageren, er wordt minder uitgegeven en meer gespaard. Dit versterkt en zorgt er voor dat er inderdaad slechtere tijden aankomen.

Als laatste als je denkt dat je slecht gaat scoren tijdens een examen, heb je grote kans dat je ook inderdaad slechter presteert, ook wel faalangst genoemd.
Concluderend kun je stellen dat het nooit kwaad kan om op een positieve manier om te gaan met de self fullfilings prophecy. Gedachten kunnen werkelijkheid worden als je er maar in geloofd. In het boek de creatiespiraal waar je in 12 stappen van wens naar werkelijkheid gaat, begint het ook met visualiseren in je gedachte, daar ontstaat je wens en via een aantal stappen kan deze uitkomen.

Hieronder kunt je nog een Engels filmpje zien, waarin wordt uitgelegd wat de self fulfilling prophecy inhoudt.

Reactie plaatsen