10 communicatie regels die werken

10 communicatie regels volgens HetdraaitomJOU!

Helder communiceren is waar alles om draait. Begrepen worden, dat is wat iedereen toch wil.
Hieronder vind je 10 communicatieregels die essentieel zijn voor helder communiceren.

*1* Spreek de taal van je gesprekspartner


Als je de ander wilt bereiken, dan is het belangrijk dat je op hetzelfde niveau zit. Doe je dit niet, dan loop je de kans te maken te krijgen met miscommunicatie. Je hebt dan geen 'klik', waardoor je niet zoveel uit het gesprek kunt halen, als je (van te voren) had verwacht.

* 2 * Let op de gevoelswaarde van woorden


Wat voor de één weinig is, kan voor de ander veel zijn en omgekeerd.

* 3* Vraag regelmatig om feedback


Stel controlevragen om te kijken of je begrijpt wat je gesprekspartner bedoelt.

Controlevragen kunen zijn:
  • Ben ik tot zover duidelijk geweest?
  • Heb ik je vraag zo goed beantwoord?

* 4 * Stel goede vragen


Klink makkelijk, maar is moeilijk.
Het stellen van de juiste vraag op het juiste moment en op de juiste toon is erg belangrijk.

* 5* Motiveer de ander om te luisteren


Luisteren is vaak moeilijk. Men wil over het algemeen pas luisteren als men uit het gesprek een voordeel kan halen of als dat het gesprek prettig verloopt.

* 6 * Luister zelf ook actief


Luister is iets anders dan toehoren.  Hieronder vind je binnenkort meer informatie over hoe belangrijk luisteren is.
De omschrijving van luisteren is om even je eigen gedachten en meningen los te laten en je echt te verplaatsen in de gedachtengang van jouw gesprekspartner.

* 7 * Wees beknopt


Teveel informatie blijft niet hangen. Houd het kort en krachtig. Teveel informatie werkt vaak tegenovergesteld en verwarrend.

* 8 * Zorg tijdens een gesprek voor een dialoog


Houd geen monoloog, maar geef je gesprekspartner voldoende tijd en ruimte om te kunnen reageren. Maak dat je gesprekspartner in het gesprek informatie kan verwerken, een standpunt kan bepalen en eventueel om een toelichting kan vragen.

* 9 * Zorg dat je overeenstemming krijgt tijdens je gesprek


Als je gaat voor een WIN/WIN-situatie zorgt dit voor een prettig gesprek, waardoor je makkelijker kleine verschillen kunt oplossen.

* 10 * Gebruik je lichaamstaal om je gesproken woord te onderbouwen


Zorg dat een gesprek prettig verloopt en gebruik beeldrijke taal. Het gesprek blijft daarmee leuk en spannend. Het zorgt er ook voor dat er weer (beter) naar je wordt geluisterd.


Communicatie is best belangrijk. Hieronder vind je een grappig filmpje dat dát nog eens in beeld uitlegt

Reactie plaatsen