Feedback

Feedback geven en krijgen is belangrijk. Als iemand feedback over je geeft, moet je altijd maar denken dat deze je persoon beter wil maken.
Hij of zij is betrokken met jou ,want het is voor hen belangrijk genoeg om het te melden. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om het niet te zeggen. Zie feedback dus niet als iets negatiefs, maar als iets ondersteunends, iets positiefs. Het is een kans om persoonlijk te groeien of beter te worden.

Gedrag


Als je zelf feedback geeft, is het belangrijk om te weten dat je jericht op het gedrag of het idee van een ander. Het gaat niet om de persoon zelf en zijn/ haar persoonlijkheid. Door jouw feedback te richten op het gedrag en de daden, zorg je ervoor dat feedback veel makkelijker geaccepteerd wordt, dan dat je deze aanspreekt op zijn/ haar karakter.
De ontvanger van de feedback kan namelijk wel zijn gedrag veranderen, maar niet zijn persoonlijkheid.

Positieve uitspraak


Als je feedback gaat geven, leid die dan in met een positieve uitspraak. Gebruik het woordje ”en” als overgang naar de kritiek of verbeterpunten. Niet het woordje “maar”. Met het woordje “maar” ontkracht je de positieve uitspraak.
Houd rekening er mee, dat “JA MAAR = NEE” en dus negatief klinkt. En dat “NEE MAAR = JA” en dus positief klinkt. Je kunt niet hetgeen bieden wat iemand wilt, maar je hebt wel een alternatief of oplossing voor het probleem.

Opbouwende kritiek


Opbouwende kritiek baseer je op:
 • Iets wat iemand doet
 • Wat je zelf ziet gebeuren, niet wat je van een ander heeft gehoord
 • Wat meetbaar is

De uitspraak: “Je bent slordig”, is in dit geval fout. Het is niet meetbaar en zegt wat over iemands persoonlijkheid. En zoals eerder gezegd die verander je niet zo makkelijk, wel gedrag.

Goed is dus de uitspraak: “Je hebt twee keer zoveel fouten gemaakt als de anderen” Dit is meetbaar en een feit.
Opbouwende feedback is:
 • Eerst positief dan negatief
 • Geef details
 • Wees specifiek
 • Laat de ander bepalen of hij de feedback accepteert of verwerpt
 • Biedt alternatieven
 • Beschrijf situaties, veroordeel ze niet
 • Neem verantwoordelijkheid voor je feedback
 • Realiseer dat dingen veranderen omdat je feedback hebt gegeven
 • Vraag de ontvanger of hij het eens of oneens is met de feedback
 • Vraag de ontvanger wat hij anders gaat doen na dat hij deze feedback heeft gehad

Hieronder vind je een filmpje dat een en ander illustreert.


Feedback geven

 

 
Reactie plaatsen