Lichaamstaal

Lichaamstaal is breed omvattend. Met jouw lichaamstaal is het mogelijk positieve impulsen te geven aan een gesprek.

Zoals al eerder aangegeven nemen mensen eerder iets aan van wat ze zien dan van wat ze horen. Ben je in gesprek met iemand en het gesproken woord klopt niet met de lichaamstaal die je ziet, ga dan uit van de lichaamstaal. Houdt ook rekening met jouw eigen lichaamstaal en wat je onbewust uitstraalt. Wees je daar zelf bewust van.
Verschillende lichaamsuitingen kunnen zijn:
 • Armen over elkaar – verdedigend – gesloten houding
 • Hand voor de mond – niet weten wat hij /zij moet zeggen
 • Schuiven in stoel – verveeld
 • Naar voren leunen – aandachtig en geïnteresseerd luisteren
 • Om zich heen kijken – zoeken naar goedkeuring |
 • Wrijven over kin – besluit aan nemen
 • Wrijven over neus – zenuwachtig – nerveus
 • Knikkend hoofd – aandachtig aan het luisteren zijn
 • Op het puntje van de stoel zitten – bereid gretig luisteren
 • Omhoog kijken – ideeën visualiseren

Hou er wel rekening mee dat mensen uniek blijven en het best zo kan zijn dat iemand zich een bepaalde houding heeft aangemeten die hij/ zij prettig vindt. Het vertelt dan dus niets over hoe iemand zich voelt. Bijvoorbeeld het kan zijn dat iemand het prettig vindt om met zijn armen over elkaar te zitten. Dit wil niet altijd zeggen dat deze persoon dan gesloten is.
Lichaamstaal bestaat uit:
 • Houding
 • Gezichtsuitdrukking
 • Gebaren
 • Ogen
 • Toon van de stem en/of
 • Fysieke afstand

Om onze lichaamstaal effectief te kunnen gebruiken, moet je er allereerst voor zorgen dat deze positief overkomt. Sommige aspecten komen postief over, en anderen weer negatief.

Positieve signalenOnderdaninge / Ondergeschikte signalenAgressieve / Superieure signalen
Geïnteresseerd kijken - GlimlachenOpen houdingHanden armen gebaren onderstrepen de boodschap

Stem voldoende volume, gevarieerd tempo en toonhoogte

Prettig oogcontact

Langzaam praten - Bezorgde uitdrukkingBeverig stemgeluidDefensieve houding

Overdreven veel afstand houden

Wegkijken

Mond bedekt met hand

Snel praten - Overdreven expressiefDominante houdingWijzen of steken met vingersBinnendringen persoonlijke zone

Harde stem

 

 
Reactie plaatsen