Luisteren

Luisteren is heel belangrijk en wordt heel vaak onderschat. Men is dan zo bezig met het communiceren en reageren op elkaar dat men vergeet eerlijk en oprecht naar de ander te luisteren. Loopt communicatie uit op een discussie, gaat het snel al over de manier waarop iets gezegd wordt dan over de inhoud van het gesprek. Er wordt dus niet geluisterd, maar men hoort wat men wil horen.
( Selectief luisteren )


Probeer altijd goed te luisteren en te begrijpen oprecht wat de ander bedoelt.
Stel tussen door vragen om voor jezelf helder te krijgen of je snapt wat de ander bedoelt.
Oordeel niet, toon oprecht interesse, onderbreek de ander niet. Geef de ander de ruimte om goed te kunnen reageren op wat jij hebt gezegd.

Je bereikt eerder je doel als je op een goede manier communiceert en luistert.

 Je kunt op 2 manieren luisteren. Actief en Passief.Actief luisteren
 Passief luisteren


Luisteren naar wat er gezegd wordt.Willen alles begrijpenLuisteren naar de onderliggende boodschap

Concentreren zich volledig op het gesprek

Doen niet anders dan luisteren

Vellen geen oordeel

Bevestigen dat ze het hebben begrepen

Laten hun ongeduld niet blijken
Luisteren naar woorden,stijl en grammatica.Gebruiken hun tijd om voor te bereiden wat ze gaan zeggen.Luisteren alleen naar feiten

Doen alsof ze luisteren maar zijn makkelijk Afgeleid.

Doen tegelijk ook iets anders

Vellen een oordeel

Controleren niet of ze het goed hebben begrepen

Vertonen tekenen van ongeduld

Tips en tricks om goed te kunnen luisteren.

Luister en zwijg ondertussen, toon oprechte belangstelling, Vermijd afleiding en probeer je te verplaatsen
in de situatie van de ander. Argumenteer zakelijk en zonder verwijten en stel af en toe ook aardige vragen.


Kan je door middel van vragen stellen een gesprek een bepaalde kant opsturen ?

Door middel van vragen stellen kan je erachter komen of je begrijpt wat je gesprekspartner bedoeld. Je kunt op 5 verschillende manieren vragen stellen. 

1) Meerkeuze vragen.
2) Open vragen.
3) Gerichte vragen.
4) Suggestieve vragen.
5) Reflecterende vragen.

Aan de hand van bovenstaande vragen is het ook mogelijk door middel van deze vragen het antwoord te
beinvloeden of het gesprek een bepaalde richting op te sturen.

Waar moet je op letten als je in gesprek bent en je wilt een bepaald doel behalen ?

Als je in een gesprek zit en je bent in onderhandeling maak er dan een win – win situatie van.
Lukt het niet om er een win – win situatie van te maken, kies er dan voor om geen afspraak te maken. Het heeft geen zin om iets met een andere partij af te spreken als er niet voor beide een win – win situatie is.
Kies je hier wel voor, wat ook een mogelijkheid kan zijn je bent immers in onderhandeling, houdt er dan rekening mee dat een afspraak op een teleurstelling kan uitlopen omdat de verhoudingen dan niet gelijk liggen en je beide ,( dit kan jezelf zijn of je gesprekspartner) niet voor de volle 100 % gaat omdat 1 van de 2 er niet beter van wordt.
Reactie plaatsen