Non-verbaal communiceren

Communicatie is heel wat meer dan wat gesproken woorden. Er gebeurt meer tijdens een gesprek. Wat denk je van jouw lichaamshouding? Uw lichaamshouding straalt ook taal uit en voedt de ander ook met informatie. En veel meer dan dat u denkt.!

Wist u bijvoorbeeld dat:

Beslissingen worden beïnvloed door:

+/- 7 % door WAT je zegt?

+/- 38 % door de MANIER waarop je iets zegt. Klinkt het geloofwaardig, eerlijk?

+/- 55 % door hoe je er UITZIET als je iets zegt?

Deze statistieken zijn alleen van toepassing, wanneer je over jouw eigen emoties spreekt. Als je jouw eigen boosheid wilt communiceren, dan werkt een boze stem en een boze lichaamstaal beter dan het woordje ‘boos’. Deze verhoudingen zijn zo, omdat er zoveel informatie via onze zintuigen horen, zien, voelen, ruiken en proeven binnenkomen, dat de hersenen daar onderscheid in maken.
De ogen zijn hierin het meest waardevol, omdat deze bijna 85% van de informatie doorgeven aan de hersenen. 10 % gaat via de oren en de overige 5 % door de andere zintuigen. 
Met non-verbale communicatie is het mogelijk positieve impulsen te geven aan een gesprek.

Als bijvoorbeeld degene met wie je in gesprek bent veel gebaren maakt, kan het geen kwaad om hetzelfde te gaan doen (dit noemt men spiegelen) Blijf wel opletten hoe jouw gesprekspartner er op reageert, het is niet de bedoeling het zo te gaan doen dat jouw gesprekspartner er zich aan gaat ergeren.

Pas het tempo van jouw praten aan het tempo van jouw gesprekspartner aan.

Probeer als je praat gebruik te maken van modulatie van jouw stem. Er zijn mensen die heel nadrukkelijk praten en duidelijk en anderen die alleen met een monotone stem praten.

Let op oogcontact. Hoe intensief houd je gesprekspartner oogcontact met jou. Als je iemand heeft die je permanent recht in de ogen kijkt, houd die blik dan vast. Als je daar van weg kijkt, zou men kunnen denken dat je onzeker bent.

Zoals al eerder aangegeven nemen mensen eerder iets aan van wat ze zien, dan van wat ze horen. Ben je in gesprek met iemand en het gesproken woord klopt niet met de lichaamstaal die je ziet, ga dan uit van de lichaamstaal. Houdt ook rekening met jouw eigen lichaamstaal en wat u onbewust uitstraalt. Wees je zelf daar bewust van.
Zoals al eerder gezegd, bestaat er niet zoiets als niet-gedrag. We gedragen elkaar altijd ook als we het niet doen. Geen antwoord geven op een vraag is ook een antwoord.

Grappig is het eigenlijk dat wij vaak heel veel tijd in ons taalgebruik steken en de woorden die wij gebruiken, en heel weinig in de lichaamstaal er omheen.

Onze lichaamstaal laat zien hoe wij ons werkelijk voelen. Als wat we zeggen en voelen gelijk is, ondersteunt de lichaamstaal de woorden en omgekeerd. Maar als dat niet zo is, kan de lichaamstaal de boodschap die u probeert over te brengen naar de ander zelfs tegenspreken.

Gevolg hiervan is dat de ander waar je mee in gesprek bent jouw woorden niet gelooft, omdat mensen nu eenmaal geloven van wat ze zien en dan pas van wat ze horen.

 
Reactie plaatsen