Leiderschapsstijlen

Leijderschapstijlen

De stijl van leiding geven is van grote invloed op de mate waarin medewerkers zich gerespecteerd voelen, mede verantwoordelijkheid willen dragen en/of mee gaan zoeken naar oplossingen.
Er zijn stijlen van leidinggeven die dit bevorderen en stijlen die dit ontmoedigen. Je kunt als leidinggevende schakelen in je stijl van leiding geven. Elke medewerker en of situatie kan anders zijn en er voor zorgen dat je van leiderschap stijl verandert om zo het gewenste resultaat te krijgen.

De leiderschapstijlen kun je in 4 stijlen onderverdelen, namelijk:
De leidinggevende bepaalt alles en de ondergeschikten hebben het maar uit te voeren.
 • De leidinggevende bepaald zelf de doelen, en op wat voor manier deze uitgevoerd moeten worden
 • De leidinggevende neemt zelf beslissingen zonder zich te laten beïnvloeden door ondergeschikten
 • De leidinggevende bewaakt de uitvoering van het werk en dat het ook op zijn/ haar manier wordt uitgevoerd
 • De leidinggevende legt aan ondergeschikten geen verantwoording af

De leidinggevende maakt gebruik van de gezamenlijke groep / team inspanning. De beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt bij de groep als geheel. De taak van de leidinggevende is dan vooral het motiveren van de medewerkers en het komen tot de juiste besluitvorming.
 • De leidinggevende voert uit wat bij meerderheid van stemmen is besloten uit zijn team of groep
 • De leidinggevende functioneert alleen goed als zijn groep of team op de juiste manier betrokken is en verantwoording toont
 • De leidinggevende capaciteiten worden afgemeten aan de wijze waarop de zaken worden uitgevoerd

Het levert de leidinggevende tijdsbesparing op en laat de capaciteiten van zijn/ haar medewerkers beter tot zijn recht komen. De gedelegeerde taken zijn wel duidelijk omschreven en uitvoerbaar door de medewerkers. Bij alles wat de leidinggevende delegeert blijft hij/ zij wel eindverantwoordelijk.
 • De leidinggevende laat zich in de besluitvorming beïnvloeden door zijn medewerkers
 • De leidinggevende vraagt zijn medewerkers om advies en stemt af met hen
 • De leidinggevend behoudt wel een eigen verantwoordelijkheid over de besluitvorming
 • De leidinggevende delegeert overleg naar medewerkers. En laat zich daarover rapporteren

Dit is wel een leiderschapsstijl, alhoewel je dit niet echt zo kunt benoemen. Het is de laat maar gaan stijl. De leidinggevende geeft geen leiding. Medewerkers zorgen zelf door middel van informeel leiderschap voor een structuur voor uitvoering van de werkzaamheden.
Reactie plaatsen