Situationeel leiding geven

Elke medewerker heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Als leidinggevende kun je jouw stijl van leidinggeven afstemmen op deze medewerker, zodat je het beste uit de medewerker naar boven haalt.

Situationeel leiding geven is een vorm van aansturen waarbij je de eigenschappen, competenties taken en vaardigheden als uitgangspunt van de medewerker neemt. Er zijn medewerkers die heel zelfstandig kunnen werken, maar ook medewerkers die je echt taak voor taak moet aansturen. Het is belangrijk dat je snel van je medewerkers weet wat ze wel en wat ze niet kunnen, zodat je daar je sturing op kunt aanpassen.
Er zijn 4 stijlen van situationeel leiding geven.
 • S1 Instrueren
 • S2 Stimuleren / Overtuigen
 • S3 Overleggen
 • S4 Delegeren

 • S1 Instrueren


  Dit is een stijl die je gebruikt bij een nieuwe medewerker. Het is wel iemand die betrokken is en graag wil, maar nog niet bekwaam om de opdracht of functie te vervullen. Hoe kun je deze persoon dan het beste ondersteunen?

  Samenvattend:
  • Voer taken de eerste keer samen uit
  • Geef gedetailleerde instructies
  • Spreek de taken van te voren door en vraag de medewerker hoe deze daarin ondersteund  wil worden
  • Laat iemand anders de nieuwe medewerker begeleiden de eerste dagen
  • Geef aan wat een medewerker wel en niet mag beslissen
  • Verplaats je als leidinggevende in de medewerker, hoe was jouw eerste werkdag, wat vond je prettig wat er geregeld was toen en wat niet
  • Leg aan een nieuwe medewerker wat hij / zij moet doen als men er even niet meer uitkomt, bij wie ze dan kunnen aankloppen of waar ze dan terecht kunnen om antwoord te krijgen op hun vragen
  • Evalueer regelmatig hoe het gaat en of er op bepaalde punten extra ondersteuning geboden moet worden.

  S2 Stimuleren / Overtuigen


  Dit is een stijl die je gebruikt als een medewerker de functie of de opdrachten nog niet helemaal goed kan vervullen. De medewerker zelf nog niet helemaal weet of hij/ zij de taak of het werk wel leuk vindt.

  De medewerker is niet volledig betrokken bij de werkzaamheden. Als leidinggevende kun je aan een dergelijk medewerker meer sturing en instructies geven alsook de medewerker overtuigen dat hij wel met zijn / haar aandachtspunten aan de gang moet. Je besteed meer aandacht aan de motivatie voor de medewerker. Dat de medewerker duidelijk weet waarom hij een bepaalde taak moet doen en waarom die taak belangrijk is. Als een medewerker het nut van een bepaalde taak niet inziet kan het er voor zorgen dat deze minder gemotiveerd wordt. Via coaching en begeleiding zul je er achter kunnen komen waarom een medewerker minder betrokken of gemotiveerd is.

  Samenvattend:
  • Motiveer de medewerker door aan te geven waarom het belangrijk is dat er een taak moet worden gedaan, laat het grotere geheel zien van de werkzaamheden. Dat alles met elkaar verbonden is en dat het daarom zo belangrijk is dat de taken goed worden uitgevoerd
  • Geef meer sturing en instructies mee aan de medewerker
  • Overtuig de medewerker dat ze wel wat met de besproken aandachtspunten moet gaan doen
  • Achterhaal door middel van coaching en begeleiding waarom een medewerker minder betrokken of gemotiveerd is

  S3 Overleggen


  Dit is een stijl die je gebruikt bij meer zelfstandige medewerkers. De medewerker kan de taak prima uitvoeren, maar heeft er niet altijd zin in. Hij of zij kan de taak dus wel uitvoeren maar wil het niet altijd doen. Je blijft nog steeds instructies geven aan de medewerker maar je maakt zijn bijdrage aan de taak wat belangrijker door bijvoorbeeld vragen te stellen hoe hij de taak wil gaan uitvoeren, en waarom hij/ zij kiest om het op die manier te doen.
  Door gericht vragen te stellen aan de medewerker leert de medewerker hier veel van. Hij/ zij wordt zich meer bewust waarom men iets op een bepaalde manier uitvoert. Je kunt complimenten uitdelen en de medewerker kan mee discussiëren over de taak.
  De medewerker zal zich hier meer gewaardeerd door voelen en dat is terug te zien in de uitvoering van de taak.

  Samenvattend:
  •  Betrek de medewerker bij de beslissingen die je neemt, laat de medewerker meedenken
  • Leg geen taken meer op, maar stel taken voor
  • En als je een taak voorstelt, omschrijf dan niet precies wat men moet doen maar globaal
  • Leg het iniatief bij de medewerker wanneer de taak klaar is, stem dus af met de medewerker , laat het iniatief daarin bij de medewerker
  • Ondersteun de medewerker door verantwoordelijkheden te delen en vragen te stellen
  • Luister actief naar wat de medewerker te vertellen heeft, betrek, stimuleer en motiveer de medewerker het beste uit zich zelf te halen

  S4 Delegeren


  Dit is een stijl die je gebruikt als een medewerker zelfstandig kan functioneren, de taak goed uitvoert en plezier in zijn/ haar werk heeft. Je kunt taken delegeren naar de medewerker en deze voert ze op de juiste manier uit. Je geeft weinig of geen sturing of ondersteuning. Let er wel op dat je de voortgang controleert dat de taak wel echt uitgevoerd wordt. Dit kan wel eens vergeten worden als je gaat delegeren naar anderen. Controle kan soms gedelegeerd worden naar een andere medewerker die dan weer rapporteert aan de leidinggevende. Hou ook in je achterhoofd dat je misschien niet elke taak kan delegeren naar deze medewerker. Wellicht dat andere taken in een andere stijl moeten worden benaderd en uitgevoerd.

  Samenvattend:
  • Delegeer de taken naar de zelfstandige medewerker, maar hou wel de voortgang in de gaten
  • Let er op dat je niet alle taken delegeert, er kunnen taken bij zitten waar je moet schakelen in je stijl van S4 naar S2 of S3 of S1.
  • Motiveer en complimenteer als het goed gaat, blijf wel aandacht besteden aan de medewerker. Deze medewerker verdient ook aandacht. Het komt nog wel eens voor dat er heel veel aandacht naar medewerkers gaat in 1 van de andere stijlen en dat de zelfstandige medewerker wordt vergeten.
   Laat merken dat de medewerker gewaardeerd wordt. Niet alles is altijd vanzelfsprekend. Aandacht loont!

   
Reactie plaatsen