Bewustwording

Bewustwording. Het belangrijkste woord om te kunnen en te willen veranderen begint bij bewustwording.

Als je je bewust van iets wordt, dan kun je wat met deze verworven kennis doen.

Er zijn 4 stappen om te kunnen groeien als persoon, maar ook om doelen te behalen. Bewustwording is daar één van.
Steeds beter weten wie je bent, wat je wil, wat belangrijk voor je is en welke keuzes en verantwoordelijkheden bij je horen.
Dit bewustwordingsproces helpt dus om keuzes te kunnen maken in je leven. Bewustworden is ook het proces van ontdekken wat je niet bent.
Bewustwording is dus belangrijk om te kunnen groeien. Op het moment dat je weet wat je wilt, kun je voor jezelf doelen gaan stellen.
Reactie plaatsen