S.M.A.R.T.

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om succesvol jouw doelen te behalen is het handig om van de SMART-methodiek gebruik te maken. S.M.A.R.T staat voor:
 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden.

 • Een SMART-doelstelling geeft aan wat je wilt bereiken en wanneer je welke resultaten wilt behalen. Door een SMART-doelstelling te maken heb je eerder kans dat je jouw doel bereikt.

  1. Specifiek

  Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat  beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.

  2. Meetbaar

  Een S.M.A.R.T. doel moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken en/of voelen. Wat is er af als het af is? Er moet een systeem, een methode en een procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Doe zo mogelijk een nulmeting om de startsituatie te bepalen.

  3. Acceptabel

  Is er draagvlak voor wat je doet? Als je een S.M.A.R.T. doelstelling voor jezelf stelt, is het voldoende dat je het zelf accepteert. Wanneer je als leidinggevende een doel voor een groep mensen stelt, dan is het belangrijk dat daar draagvlak voor is. De mensen moeten het willen, anders wordt het doel niet behaald of is de verandering slechts tijdelijk.
  Het is belangrijk om de mensen te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. De doelstelling moet positief geformuleerd zijn. En er moet een actieplan zijn. Let er wel op dat een S.M.A.R.T. een bepaald resultaat voorschrijft en niet slechts een inspanning. De A in SMART wordt ook wel uitgelegd als"aanwijsbaar" Het moet duidelijk zijn wie wat moet doen om het doel te bereiken. Andere uitleg voor de A van SMART kan zijn: Activerend of  Actiegericht. De doelstelling moet uitnodigen tot actie en energie losmaken.
  Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden?

  Deze bovenstaande vragen zijn belangrijk.

  Een onbereikbaar doel motiveert mensen niet !
  De volgende vragen spelen een tol:
  • Wanneer beginnen we met de activiteiten
  • Wanneer zijn we klaar
  • Wanneer is het doel bereikt

  Een S.M.A.R.T. doelstelling heeft een duidelijke start en eind datum. Vooral bij korte termijn doelen moeten SMART geformuleerd zijn. Bij lange termijn doelen is dat niet altijd mogelijk.

   

   
Reactie plaatsen