S.W.O.T. analyse

De S.W.O.T. analyse is een methode die in marketing gebruikt, wordt om de toekomstmogelijkheden van een product in de markt te onderzoeken. Je kunt deze analyse ook gebruiken om voor jezelf inzicht te krijgen over je sterke en zwakke punten. Wat kunnen je kansen zijn of bedreigingen op de arbeidsmarkt of in persoonlijk opzicht.  Het is dus een methode voor zelfonderzoek.
Sterke of zwakke punten kunnen zijn:
 • Communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Besluitvaardigheid
 • Commerciële vaardigheden
 • Managementvaardigheden
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Netwerken

Kansen of bedreigingen kunnen zijn:
 • Economische groei
 • Economische recessie
 • Outsourcing
 • Talenten en kwaliteiten waar je over beschikt
 • Talenten en kwaliteiten waar je niet over beschikt
 • Vertrek van getalenteerde collega’s
 • Nieuwe getalenteerde collega’s

Dit zijn maar enkele voorbeelden, Teken voor jezelf een matrix met 4 vakken.KansenBedreigingen
SterktenZwakten

Vul hierboven de matrix in.
Tips voor het invullen :
 • Neem alleen bijzonderheden in de matrix op die echt onderscheidend zijn t.o.v. jouw concurrenten
 • Noem maximaal 3 punten per categorie in de matrix
 • Kies die punten die voor jouw (toekomstige) werkgever het belangrijkst of onderscheidend zijn
 • Formuleer de punten zo concreet en tastbaar mogelijk
 • Als je weet wat je zwakke punten zijn, kijk of je deze kunt verbeteren
 • Wees eerlijk naar jezelf. Het is een verrijking voor jezelf om jouw zwakke punten te kennen, want daar kun je wat mee gaan doen.
Reactie plaatsen