Communicatie

Onze hele wereld, alles wat wij doen heeft te maken met communicatie. Dit gebeurt door radio, tv, kranten,in social media, dingen die je waarneemt en hoort en hoe je daar op reageert.

Communicatie zou je kunnen omschrijven als: een proces waarbij iemand informatie overdraagt aan een ander. Communicatie is dus een proces, omdat er steeds een wisselwerking bestaat tussen iemand die een boodschap uitzendt en de reactie van de persoon die de boodschap ontvangt.

Wat houdt die boodschap nu in? Is dit alleen het spreken en luisteren naar elkaar? Zeer zeker niet. Er komt veel meer bij kijken. Als wij praten is dat éé van de communicatiemiddelen die wij gebruiken. Ons gedrag ondersteunt de woorden die wij zeggen óf juist niet. Het kan zelfs tegenstrijdig zijn met de woorden die je zegt.

Als wij praten, in gesprek zijn, noemen wij dat mondelinge of verbale communicatie. Alles er omheen, ons gedrag, onze houding en   uitstraling wordt non-verbale communicatie genoemd.
Bij alles wat wij doen en zeggen maken we gebruik van ons gedrag. Het is niet iets wat je uit kan schakelen. Je gedraagt je altijd. Ook als je niets doet, gedraag je je toch op een bepaalde manier.

Ons gedrag ondersteunt de woorden die wij zeggen dus, maar als ons gedrag tegenstrijdig is aan het gesproken woord, krijg je tegenstrijdige signalen die afbreuk kunnen doen aan het geen je aan het vertellen bent.. Degene die de boodschap ontvangt reageert zowel met woord als gedrag er is dus sprake van een interactie. Je zou ook kunnen stellen dat communicatie voortdurende gedragsverandering is.

Luisteren is heel belangrijk en wordt heel vaak onderschat. Men is dan zo bezig met het communiceren en reageren op elkaar dat men vergeet eerlijk en oprecht naar de ander te luisteren. Loopt communicatie uit op een discussie, dan gaat het snel al over de manier waarop iets gezegd wordt en niet over de inhoud van het gesprek. Er wordt dus slecht tot niet geluisterd, maar men hoort wat men wil horen ofwel selectief luisteren.

  • Probeer altijd goed te luisteren en te begrijpen oprecht wat de ander bedoelt.
  • Stel tussen door vragen om voor jezelf helder te krijgen of je snapt wat de ander bedoelt.
  • Oordeel niet, toon oprecht interesse, onderbreek de ander niet. Geef de ander de ruimte om goed te kunnen reageren op wat jij hebt gezegd.

Je bereikt eerder je doel als je op een goede manier communiceert en luistert.

Over de schrijver
Reactie plaatsen