S.M.A.R.T.

We hoeven niet volmaakt te worden….

Maar wij kunnen ons wel steeds verbeteren! Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties of goede voornemens. Om succesvol jouw doelen te behalen is het handig om van de SMART-methodiek gebruik te maken. S.M.A.R.T. staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Een smartdoelstelling geeft aan wat jij wilt bereiken en wanneer je welke resultaten wilt behalen. Door een doelstelling S.M.A.R.T te maken, dan zul je sneller jouw doel behalen. Doordat je het met S.M.A.R.T. concreet hebt gemaakt en je daarmee weet waar je je op moet focussen (met energie, middelen, geld, etc.).

1. Specifiek

Omschrijf jouw doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.

2. Meetbaar

Een S.M.A.R.T. doel moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Wat is af als het af is ? Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Doe zo mogelijk een nulmeting om de startsituatie te bepalen.

3. Acceptabel

Is er draagvlak voor wat jij doet? Als je een S.M.A.R.T.-doelstelling voor jezelf stelt, is het voldoende dat jij het zelf accepteert.

4. Realistisch

Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende Kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden?
Deze bovenstaande vragen zijn belangrijk, Immers een onbereikbaar doel motiveert mensen niet !

5. Tijdgebonden

  • Wanneer beginnen we met de activiteiten?
  • Wanneer zijn we klaar ?
  • Wanneer is het doel bereikt?

Een S.M.A.R.T. doelstelling heeft een duidelijke start en eind datum.

En… Wat wordt jouw nieuwe doel? Zorg voor succes. Je kunt het!

Over de schrijver
Reactie plaatsen