Komt jouw boodschap wel over?
05 januari 2015 

Komt jouw boodschap wel over?

Heb jij wel eens dat jouw waarheid niet overkomt bij de ander? Je probeert die ander te prikkelen, maar die ander lijkt daarin nauwelijks geïnteresseerd? Misschien is de volgende manier voor jou een optie.

Er waren eens twee prachtige vrouwen: Waarheid en Verhaal. Zij wilden weten wie van hen de mooiste was en spraken af dat wie de meeste aandacht zou winnen. De aandacht probeerde ze te krijgen wanneer ze door de hoofdstraat van het dorp zouden lopen.

Waarheid ging als eerste. Zij liep daar met haar prachtige kleren. Ze voelde zich geweldig. Toch gingen sommige mensen hun huizen in. Anderen sloten de ramen. Waarheid begreep er niets van. ‘Hoe kon dat nou?’. Ze trok haar kleren uit en liep de straat weer door, nu helemaal naakt. Nu vertrokken ook de overgebleven mensen naar binnen. Diep teleurgesteld keerde Waarheid terug naar Verhaal.

Vervolgens deed Verhaal een poging. Bij haar kwam iedereen naar buiten. Men bleef Verhaal ademloos volgen, ook wanneer ze weer terug kwam lopen tot zij weer terugliep. Waarheid zag in dat zij verloren had.

Hoe kwam dat nou? Komt dit nou doordat niemand van de waarheid houdt en al helemaal niet van de naakte waarheid?

Niet echt. Wat Waarheid nodig had en heeft, is een mantel van verhalen.

Verhaal trok haar jas uit en legde deze om de schouders van Waarheid. Ze liep nog eens door het dorp. Nu kwam iedereen naar buiten en keek nieuwsgierig en vol bewondering naar Waarheid. Veel mensen liepen zelfs een stukje mee.

Wat kun je nu leren van bovenstaande vertelling?

Verpak hetgeen jij wilt vertellen in een verhaal. Zorg ervoor dat jouw boodschap in verhaalvorm overkomt. Ons brein houdt van verhalen. Meer dan van feiten en cijfers. Als jij als spreker jouw beleving beeldend verwoordt, komt het veel beter over bij de luisteraar. De luisteraar voelt namelijk jouw persoonlijke verbondenheid. The message sticks!

Over de schrijver
Reactie plaatsen