Page content

Wat is veerkracht?

Veerkracht

Veerkracht is meedeinen op de golven van verandering om tegenslagen te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden. Dit kan zowel privé als zakelijk van toepassing zijn.

Hoe veerkrachtig ben jij?

Hoe veerkrachtig ben jij?

De 6 principes van veerkracht

Deze principes kun je zien als schillen van een tulpenbol. Iedere nieuwe schil is afhankelijk van de onderliggende lagen en draagt bij aan een grotere veerkracht.

Lagen van veerkracht

Leven is aanpassen

Het is niet de vraag of jij (en jouw bedrijf) zich moeten aanpassen, maar eerder wanneer. Vooral leiders zouden het verschijnsel veerkracht als een van hun basisvaardigheden moeten omarmen en zich moeten richten op het vergroten van die zakelijke én persoonlijk veerkracht.

Een ander woord voor veerkracht is herstelvermogen

Mensen die goed zijn in het opgeven van oude denkwijzen en het aannemen van nieuwe ideeën en benaderingen, noemen we veerkrachtig. Hoewel leiders zichzelf, hun dierbaren en/of hun organisatie niet kunnen beschermen tegen plotselinge negatieve impact, hebben ze wel invloed op de diepte en de duur ervan.

Verzet tegen grote, ingrijpende veranderingen of de dingen onveranderd laten maakt mensen en organisaties kwetsbaar voor toekomstige stress en kan leiden tot angst, depressie, stagnatie of zelfs discontinuïteit.

Jouw reactie op een gebeurtenis bepaalt de impact

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met meer of minder ingrijpende gebeurtenissen en ernstige situaties. Je kunt je baan verliezen of arbeidsongeschikt voor je huidige werk raken. Wellicht een dierbare verliezen, scheiden of een ernstige ziekte krijgen. Ook kun je gebukt gaan onder overgewicht, verslaving of last hebben van kleinere strubbelingen, zoals een ruzie, verhuizing, etc. Het feit dat je (nog) niet weet wat je wilt, kan voorkomen dat je maar niet vooruit komt.
Het voelt vaak alsof jou deze gebeurtenissen of situaties jou overkomen, waardoor ze verwarring, pijn en verdriet brengen. Het uitgangspunt van Coachmoment.com is dat jouw reactie op een gebeurtenis of situatie de uitkomst bepaalt, oftewel jij bepaalt zelf wat een situatie of gebeurtenis voor jou betekent of zal betekenen.

Hoe wil jij reageren en daarmee snel(ler) herstellen?

Coachmoment.com, in samenwerking met moederbedrijf CATREAL.COM, willen jouw veerkracht vergroten en de impact positief beïnvloeden: duurzaam op persoonlijk en/of zakelijk gebied. Om uiteindelijk te groeien, zodat de bol een prachtige bloem wordt.

Kwetsbaarheid

Waar liggen jouw kwetsbaarheden?

Op jouw veerkracht!

Erik & Nick

En dat jouw impact positief, duurzaam en constant groeiende is…